REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaselosteessa kuvataan mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja perusteet LVI-Gate Oy:n ylläpitämissä henkilötietorekistereissä ja miten rekistereiden sisältämiä tietoja käsitellään.

REKISTERINPITÄJÄ

Päivitetty viimeksi 13.9.2021
  • LVI-Gate
  • Alasinkatu 5
  • 40320 Jyväskylä
  • asiakaspalvelu(at)lvi-gate.fi
  • y-tunnus: 1936410-3

Tietosuojarekisteriin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä osoitteeseen:

Krista Kokkonen krista.kokkonen@lvi-gate.fi


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yritysasiakkaiden asiakassuhteiden ylläpito, hoito ja kehitys, laskutuksen hoito, saatavien valvonta ja tuotteiden toimitus. Tämän lisäksi tietoja käsitellään markkinointitoimenpiteiden yhteydessä. Tällaisia ovat esimerkiksi sähköpostimarkkinointi, asiakaslehden toimittaminen, asiakasviestintä ja uusasiakashankinta.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Käsittelemme seuraavia asiakkaan tilauksiin ja markkinointiin liittyviä tietoja:

Perustiedot: yhteyshenkilön nimi, yritys/organisaatio, tunnistetiedot, kuten y-tunnus, yrityksen luottotiedot, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista tuotteista ja laskutustiedot. Tämän lisäksi käsittelemme verkkopalvelun liittyviä tietoja, kuten rekisteröinti ja käyttäjätunnusten ylläpito. Käsittelemme markkinointiin liittyviä tietoja, kuten postituslistat sähköistä uutiskirjettä ja asiakaslehteä varten.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, verkkosivujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista.

TIETOJEN KÄYTTÖ MUIHIN TARKOITUKSIIN

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin toimintoihin.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti ja salasanoin. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.