Koeponnistuksen tekeminen

Vesilaitteiston tiiviys on varmistettava vesipainekokeella

Erityisalan työnjohtajan on huolehdittava, että vesilaitteiston tiiviys on koeponnistettu ennen rakennuksen käyttöönottoa. Koe on tehtävä siten, että vesijohdot liitoksineen ovat eristämättömiä ja helposti havaittavissa.  Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan vesilaitteiston tiiviyden toteamisesta (Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista).

Ohjeita painekokeen tekoon

 • Painekoe suoritetaan, niin että putkisto ja sen osat ovat näkyvissä.
 • Painekokeessa verkosto täytetään talousvedellä siten, että verkostoon ei jää ilmaa. Alustava painekoe voidaan suorittaa myös paineilmalla esimerkiksi silloin, kun rakennuskohteen lämpötila ei salli veden käyttöä jäätymisriskin vuoksi. Paineilmalla tehtävä painekoe on tehtävä riittävän alhaisella paineella työturvallisuuden vuoksi.
 • Koepaine on tavallisesti 1000 kPa alimmasta pisteestä mitattuna ja koeaika on vähintään 10 minuuttia. Jos vesilaitteistossa on muoviputkea, jonka vesitilavuus laajenee paineen noustessa, ylläpidetään koepainetta 30 minuuttia lisäämällä tarvittaessa vettä. Tämän jälkeen lasketaan paine noin puoleen ja tarkkaillaan painetta 90 minuuttia. Jos paine tarkkailuaikana nousee vakiotasolle, laitteisto on tiivis.
 • Koepainepöytäkirjassa määritellään käytettävä paine ja kokeen kesto, tiiveyskokeesta käytettävä paine ja sallittu paineen muutos putkistossa.
 • Huom.! Käytettäessä Viegan puristusliitoksia, niissä oleva SC-Contur vuodonilmaisin takaa puristamattomien liittimien havaitsemisen koko painealueella: ilma 22 mbar – 3 bar / vesi 1-6,5 bar. Koepainetta ei missään tapauksessa saa jättää putkistoon yön tai viikonlopun ajaksi. Ylipaine tulee poistaa ja putkisto tyhjentää painekokeen jälkeen.

  Lisätietoja saat tästä linkistä   

Käyttöönoton perussäännöt

Ympäristöministeriön asetus

Erityisalan työnjohtajan on huolehdittava, että vesijohtolaitteisto on huuhdeltu ennen käyttöönottoa. Huuhtelu on tehtävä talousvedellä, jotta mahdollinen lika ja irtoaines saadaan poistettua putkistosta. Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä huuhtelusta rakennustyön tarkastusasiakirjaan(Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista).

Ohjeita huuhteluun

 • Vesilaitteiston huuhtelulla poistetaan putkistosta mahdollinen lika ja irtoaines.
 • Kupariputkien huuhtelulla parannetaan putkien sisäpinnan suojakerroksen muodostumista. Vesilaitteiston materiaaleista liukenee aina jokin verran aineita veteen. Liukeneminen on yleensä voimakkaampaa käytön alkuvaiheessa.
 • Huuhtelu aloitetaan kauimmaisesta vesipisteestä ja siitä edetään veden virtaussuuntaa vastaan. Vesipisteet avataan täysin auki. Jokaisesta ottopisteestä juoksutetaan vettä vähintään 2 minuuttia ennen seuraavan aukaisemista. Kun putkistoa on huuhdeltu viimeiseksi avatusta ottopisteestä 2 minuuttia, suljetaan vedenottopisteet päinvastaisessa järjestyksessä kuin ne avattiin.
 • Putkiston huuhtelun tulee kuitenkin kestää vähintään 15 sekuntia jokaista putkijuoksumetriä kohti. Veden virtausnopeuden tulisi kaikissa putkiston osissa olla vähintään 0,5 m/s.
Lisätietoja käyttöönotosto   

TUOTTEET KOEPONNISTUKSEN TEKOON


Koeponnistustulppa
Viega

Koeponnistus-
tulppa

Uudelleenkäytettävä. Soveltuu Viegan puristusliitimille kupari, sinkitty ja inox. Saatavana kokoluokassa 12-54.
Puristus Hattu
Viega

PuristusHattu
Sinkitty

Puristushattu sinkitystä teräksestä. Saatavana kokoluokassa 12-54.
Puristushattu
Viega

Puristushattu
Kupari

Puristushattu kuparista. Saatavana kokoluokassa 12-54.
Puristushattu
Viega

PURISTUSHATTU
KOMPOSIITTI

Puristushattu Viegan Smartpress-komposiitille. Saatavana kokoluokassa 16,20 ja 25.