Julkaistu: 10.11.2021

Viegan kierreosat lyijyttömiksi


Viegan kierreliittimissä on käynnissä materiaalivaihdos — muutos hyvästä erinomaiseen. Punametalli tullaan korvaamaan lyijyttömällä piipronssilla.

Globaalissa mittakaavassa asetukset ja lait käyttöveden lyijypitoisuuksista vaihtelevat maittain. Jotta Viega pystyy vastaamaan kaikkiin maailmanlaajuisiin vaatimuksiin, he ovat päättäneet yhtenäistää tuotantoaan.

Kierreosissa käytettävä punametalli (Pb < 3%) tullaan tästä syystä korvaamaan piipronssilla (Pb <0,10%). Piipronssi materiaalina on erinomainen ja Viega on hyödyntänyt sitä jo vuodesta 2009. Materiaalista on tehty vuosien saatossa laajamittaisia laboratio- ja kenttätestejä ja kerätty erinomaisia tuloksia juomaveden laadusta. Koska puhdas vesi, jos mikä, on ihmiselämän kannalta elintärkeä perushyödyke.

Piipronssi

Suurin muutos käyttäjän näkökulmasta on tuotteiden ulkonäössä. Konekannan muutos mahdollistaa siromman tuoteprofiilin, mutta karhennetut kierteet, korroosion kestävyys, yhteensopivuus kaikkien putkimateriaalien kanssa ja muut yhtä tärkeät, asennusystävälliset ominaisuudet pysyvät materiaalivaihdoksen myötä ennallaan.

Mittava muutos Viegan tuotannossa ottaa oman aikansa, joten muutokset tulevat näkymään asteittain kierreosavalikoimassa. Tuotteiden LVI-numerot pysyvät ennallaan.